Vårt system kartlägger fastighetens mönster för energianvändning och eventuell energiproduktion med hänsyn tagen till årstider och väderförhållanden. Vill du uppnå en fullt automatiserad lösning kan informationen användas för att planera import, export och lagring av energi baserat på spotpris, väderprognos och elavtal. Detta ger full kontroll utifrån dina definierade önskemål.

Är ni intresserande av att intregrera vår plattform i era lösningar? Kontakta oss och följ oss på LinkedIn.

På en fragmenterad marknad där ingen tar hänsyn till dina samlade behov hamnar du lätt i informationsunderläge. Vet du hur din värmepump fungerar tillsammans med laddning av bilen samtidigt som du startar tvättmaskinen?

Som en oberoende aktör tar vi hänsyn till ditt val av elavtal och dina installerade system så som värmesystem, elbil och solceller för att hjälpa dig skapa en enklare och billigare vardag.

#